ประเมินวิทยฐานะศึกษานิเทศก์

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน ผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ในสังกัด คณะกรรมการประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ประธานกรรมการ นายมานิตย์ สีสง่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ และ นายวรโชติ ศรีปรีชาพัฒนะ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.เพชรบุรี

https://drive.google.com/drive/folders/1zYtI-Tnr2CnGQjr8-VK4xNGgMRWQRABs?usp=sharing

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี