ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายเดชา ปาณะศรี และ นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานการประเมิน พร้อมด้วย นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ นายบดินทร์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ และนางเพชรรัตน์ สุกปลั่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุกาาร โดยทำการประเมิน ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว
ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.เพชรบุรี
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี