ผอ.สพม.เพชรบุรีเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ Next Generation 2023 (Eco Tech)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ Next Generation 2023 (Eco Tech) โดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) มีกำหนดจัดนิทรรศการด้านเทคโนโลยีและการประชุมประสานสาขา ส.บ.ม.ท. จังหวัด และเลขานุการประธานสาขา ส.บ.ม.ท. จังหวัด เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดสรรสมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566
…โดยมี ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ส.บ.ม.ท. ประธานในการประชุม ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี