ผอ.สพม.เพชรบุรี นำทีมประชุมคณะกรรมการรับสมัครและตรวจคุณสมบัติ พนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการรับสมัครและตรวจคุณสมบัติ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
…เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคล และกลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สังกัด สพม.เพชรบุรี ซึ่งเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 15 – 21 ธันวาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ) สถานที่รับสมัคร อาคาร 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.เพชรบุรี จำนวน 2 อัตรา ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี