ผอ.สพม.เพชรบุรี นำทีมประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สพม.เพชรบุรี

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รวมทั้ง ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.เพชรบุรี จำนวน 22 โรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยงานในสังกัด และคณะศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ได้มีการแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ จำนวน 5 ราย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือข้อราชการ การดำเนินงาน รวมถึงการชี้แจงรายละเอียด ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการบริหารงานต่อไป ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอนเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี