ผอ.สพม.เพชรบุรี นำทีมประชุมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2566 พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และและคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ทั้งนี้โรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบุรี มีสถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกินเกณฑ์ และมีตำแหน่งว่าง เพื่อใช้ในการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและสถานศึกษาขาดเกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมหาดเจ้าสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี