ผอ.สพม.เพชรบุรี นำทีมประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
…โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รวมทั้ง หารือเรื่องการนิเทศภายในสถานศึกษา เรื่องระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เรื่องการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) อีกทั้ง เรื่องแผนปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/6LuHoFmW1wpngbHm8

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี