ผอ.สพม.เพชรบุรี นำทีมในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 2

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผอ.สพม.เพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี นายเดชา ปาณะศรี รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี รวมทั้ง ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพม.เพชรบุรี และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สพม.เพชรบุรี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 -14 พฤศจิกายน 2566
…โดยได้แบ่งกลุ่มร่วมกันหารือ และแลกเปลี่ยนเพื่อร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 ส่วน ทั้งนี้ ได้นำเสนอการสรุปผลการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าวของ สพม.เพชรบุรี เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผนฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สพม.เพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และกลุ่มนโยบายและแผน สพม.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/YVH948adCF3jYLew5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี