ผอ.สพม.เพชรบุรี ประชุมทีมดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ก่อนเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบก่อนเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/qFsYd56QWy7E5k2x5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี