ผอ.สพม.เพชรบุรี ประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผอ.สพม.เพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สพม.เพชรบุรี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 -14 พฤศจิกายน 2566 พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี นายเดชา ปาณะศรี รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี รวมทั้ง ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพม.เพชรบุรี และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ
…โดยมีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อีกทั้ง แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฯ จำนวน 4 ส่วน และสรุปผลการจัดทำแผนปฏิบัติการของ สพม.เพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สพม.เพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/SK4ssWNgrgCTMCeBA

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี