ผอ.สพม.เพชรบุรี รับการประเมิน วPA ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รวมทั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สพม.เพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย ดร.สุวิทย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ประธานกรรมการ ดร.ไพรัช มณีโชติ อดีต ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กรรมการ และดร.ภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ผอ.สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ. กรรมการ ทั้งนี้ได้รับการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนั่กงานเขตพื้นที่การศึกษา ยังไม่มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมได้นำเสนอผลงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) และรับฟังข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการอีกด้วย ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต 1

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ / นายธนาวุฒิ จันทร์ปรุง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี