ผอ.สพม.เพชรบุรี ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีเข้าร่วมการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.กันยมาส ชูจีน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ (Cluster) เป็นผู้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
…ทั้งนี้ มีสำนักงานเขตพื้นที่ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 (Cluster) เข้าร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี จำนวน 7 ราย ซึ่งได้ดำเนินการผ่านระบบ Zoom Meeting โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของตนเอง

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี