ผอ.สพม.เพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรีที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว
…ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดเพชรบุรี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รวมทั้งร่วมพิจารณากลั่นกรองตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษตามแบบคำขอฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า)

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี