ผอ.สพม.เพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนท่ายางวิทยา

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนท่ายางวิทยา รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.เพชรบุรี อีกทั้ง นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และบุคลากรในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2566
โดยมี นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนท่ายางวิทยา

ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ ภาพ : นางสาวสุปราณี เผ่าพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ
ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติมจาก โรงเรียนท่ายางวิทยา

อัลบัมภาพ : https://photos.app.goo.gl/PFiy3cSNiZ3UPa3k6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี