ผอ.สพม.เพชรบุรี หารือเพื่อคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯสังกัด สพม.เพชรบุรี (แทนตำแหน่งว่าง)

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี (แทนตำแหน่งว่าง) พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นางนันทนา ภิรมย์ภู่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ รวมทั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี แทนตำแหน่งว่าง
…โดยได้ดำเนินการได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (แทนตำแหน่งว่าง) ตามที่ สพม.เพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (แทนตำแหน่งว่าง) ในระหว่างวันที่ 3 – 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

อัลบัมภาพ https://photos.app.goo.gl/C3DwDYdiJGJU7hsV6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี