ผอ.สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรม“ โครงการสภากาแฟยามเช้า ”จังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน ธันวาคม

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางนันทนา ภิรมย์ภู่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสภากาแฟยามเช้าจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน ธันวาคม
…โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานภายในงาน ทั้งนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ ค่ายรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) จังหวัดเพชรบุรี

ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : นางสาวสุปราณี เผ่าพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ

อัลบัมภาพ : https://photos.app.goo.gl/JJF5fHCnso6cbLJaA


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี