ผอ.สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมของศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลด้วยทีมบูรณาการข้ามศาสตร์ (Transdisciplinary Team)

วันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมของศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลด้วยทีมบูรณาการข้ามศาสตร์ (Transdisciplinary Team) กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 2 พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะทำงานดังกล่าว เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2566 ณ โรงแรมบางกอกพาเลช กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี