ผอ.สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรีและประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 10/2566

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2566 พร้อมทั้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว
…ภายหลังการประชุมดังกล่าว เวลา 13.30 ผอ.สพม.เพชรบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 10/2566 โดยประชุมเพื่อหารือในการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี (ศอ.ปส.จ.เพชรบุรี) เพื่อบูรณาการในการทำงานของทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/jwrNoYt7a3K5DL5c6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี