ผอ.สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ โดยมี พลเอกคงชีพ ตันตระวาณิชย์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผอ.สพม.เพชรบุรี ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี จ.ส.อ. ภัทรักษ์ สุขกันตะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รวมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีกฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน และเครื่องกฐินแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร ส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม หรือเอกชน ให้ไปทอดยังพระอารามหลวงต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม อีกทั้งยังเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป ณ วัดคงคาราม วรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ภาพ : จ.ส.อ. ภัทรักษ์ สุขกันตะ และขอขอบคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี