ผอ.สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผอ.สพม.เพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2566
…โดยมี นายไพบูลย์ เกตุแก้ว เป็นประธานอนุกรรมการในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ภาพ : นางสาวสุปราณี เผ่าพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี