ผอ.สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศครั้งที่ 3/2566

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และ นางวรรณา จิตกระแส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน
…โดยได้มีการชี้แจงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมแจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ : นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี