ผอ.สพม.เพชรบุรี เป็นวิทยากรในการอบรมการพัฒนาทักษะผู้บริหารสถานศึกษามือสู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ PA

วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นวิทยากรในการอบรมการพัฒนาทักษะผู้บริหารสถานศึกษามือสู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ PA โดยได้บรรยายในหัวข้อการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ PA และร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการอบรมดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพลา โรงเรียนภูเก็ตวิทยา

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณภาพจาก ส.บ.ม.ท. ประเทศไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี