ผอ.สพม.เพชรบุรี เป็นวิทยากรในการอบรมการพัฒนาทักษะผู้บริหารสถานศึกษามือสู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ PA (ภาคเหนือ)

วันที่ 5 ธันวาคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นวิทยากรในการอบรมการพัฒนาทักษะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพสู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ PA (ภาคเหนือ)
…โดยได้บรรยายในหัวข้อการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินฯ PA และร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการอบรมดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 -6 มกราคม 2567 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณภาพจาก ส.บ.ม.ท. ประเทศไทย