ผอ.สพม.เพชรบุรี เป็นวิทยากรในการอบรมการพัฒนาทักษะผู้บริหารสถานศึกษามือสู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ PA (ภาคกลาง)

วันที่ 13 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 14 มกราคม 2567 ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นวิทยากรในการอบรมการพัฒนาทักษะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ สู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ PA โดยบรรยายในหัวข้อการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินฯ PA และร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการอบรมดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2567 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี และ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จังหวัดราชบุรี

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณภาพจาก ส.บ.ม.ท. ประเทศไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี