ผอ.สพม.เพชรบุรี เป็นวิทยากรการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ในหัวข้อเรื่อง การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมการอบรมเพื่อเข้ารับฟังบรรยายในครั้งนี้
ณ โรงเรียนโพธิสารวิทยาคม กรุงเทพมหานครฯ

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ขอขอบคุณภาพจาก ส.บ.ม.ท.ประเทศไทย