ผอ.เขต พบปะคณะผู้บริหาร ฯ
คณะครู และนักเรียน ร.ร.หนองหญ้าปล้องวิทยา

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้พบปะพูดคุย ให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา และพบปะคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา เพื่อแนะนำข้อราชการ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร ฯ และคณะครู ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานอีกด้วย
ณ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/9PMLzvyqo5MGsDCm6


ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี