ผอ.เขต พบเพื่อนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบางจานวิทยา

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยม พบเพื่อนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 แก่โรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบุรี จำนวน 22 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ พร้อมทั้ง ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมข้อราชการอื่น ๆ ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก นางประวีณ์นุช วงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบางจานวิทยา คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนบางจานวิทยาอย่างอบอุ่น ณ โรงเรียนบางจานวิทยา

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/Ua8dYQVzH7Qx3phF6


รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : นายอมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี