ผอ.เขต พบเพื่อนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนหนองจอกวิทยา

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย ส.ต.อ.โรมรักษ์ หริ่งระรี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยม พบเพื่อนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 แก่โรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบุรี จำนวน 22 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมข้อราชการอื่น ๆ ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก นายวศิน พุดซ้อน รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร.หนองจอกวิทยา คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูรร.หนองจอกวิทยา อย่างอบอุ่น ณ โรงเรียนหนองจอกวิทยา

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/7FGDejQuKNe1jRrt6


รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : โรงเรียนหนองจอกวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี