ผอ.เขต พบเพื่อนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ส.ต.อ.โรมรักษ์ หริ่งระรี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยม พบเพื่อนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 แก่โรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบุรี จำนวน 22 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมข้อราชการอื่น ๆ ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก นายปฏิญญา ปักกิ่งเมือง ผอ.รร.วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูรร.วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อย่างอบอุ่น
ณ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/qaqRTGeaWGeEznYA9

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ภาพจากโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี