ผอ.เขต พบเพื่อนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาได้ลงพื้นที่เยี่ยม พบเพื่อนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 แก่โรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบุรี จำนวน 22 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมข้อราชการอื่นๆ ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก นายสุทธิชัย รีทาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูรร.แก่งกระจานวิทยา อย่างอบอุ่น ณ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/ae3wkZKZdeEh6kWp6


รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : นายอมรฤทธิ์ ไก่แก้ว ขอขอบคุณภาพจากรร.แก่งกระจานวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี