ผอ.เขต พบเพื่อนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนท่ายางวิทยา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมพบเพื่อนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบุรี จำนวน 22 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจ พร้อมทั้ง ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมข้อราชการอื่นๆ ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก นายอภิชาติ ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูรร.ท่ายางวิทยา อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
ณ โรงเรียนท่ายางวิทยา อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/KtaWGX7tN6Vs9cAi9

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : นายอมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี