ผอ.เขต พบเพื่อนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผอ.สพม.เพชรบุรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยม พบเพื่อนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 แก่โรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบุรี จำนวน 22 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมข้อราชการอื่น ๆ ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก นางสุกัลยา พูลสวัสดิ์ ผอ.รร.หนองชุมแสงวิทยา คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูรร.หนองชุมแสงวิทยา อย่างอบอุ่น ณ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/DjgEJrsMJyBjZEPWA


รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : นายอมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี