พิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการโต้สาระวาทีภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนโลกภาคกลางบางส่วนและภาคตะวันตก

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการโต้สาระวาทีภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนโลก” ภาคกลางบางส่วนและภาคตะวันตก ทั้งนี้มี นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และคณะดำเนินงานฯ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
…โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน และครูที่สมัครเข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2566 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ / นายธนาวุฒิ จันทร์ปรุง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี