พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.45 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดสพม.เพชรบุรี ร่วมกันทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมจัดให้มีการลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ฯ ทางออนไลน์ บนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี web.sesa10.spm.go.th
…โดยมีกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ ฯ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และเพลงจำขึ้นใจ(ข้าราชการที่ดี) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ : นายอมรฤทธิ์ ไก่แก้ว
รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี