พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งเป็นเกียรติประกอบพิธีพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานให้แก่วิทยากรแกนนำ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับสถานศึกษา รวม 15 ราย และมอบเกียรติบัตร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รวม 7 ราย และรับชมการเดินสวนสนามจากคณะลูกเสือ-เนตรนารี
…โดย นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้ารับพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้ารับรางวัลผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และผู้บังคับการค่ายย่อย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว จากนั้นร่วมเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ในการนี้มีโรงเรียนในสังกัดสพม.เพชรบุรี เข้าร่วม จำนวน 14 โรงเรียน ณ ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากรกรมสามัญศึกษา ชะอำ เพชรบุรี ภายหลังจากกิจกรรมดังกล่าวได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและครูโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา และ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ในกิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชนศุภนิมิต ฯ โครงการแก่งกระจาน ณ บ้านพิงภูแพรวรีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณภาพจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เพชรบุรี /ร.ร.ป่าเด็งวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี