พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 7.00 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งในปีนี้เป็นวันแห่งการสวรรคตครบ 7 ปี หรือเรียกว่า สัตตมวรรษ
…ภายหลังจากพิธีช่วงเช้า ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ณ ลานรัฐพิธีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ ภาพ : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี