พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 “จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมทั้งกล่าวมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และ นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ร่วมกันมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการในงานวันนี้

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้จัดงานเกษียณประจำปี 2565 “จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 61 ท่าน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ สพม.เพชรบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น
ณ ห้องประชุมเมตตาสามัคคีธรรม โรงเรียนคงคาราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี