พิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี ๒๕๖๔

วันที่ ๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ร่วมพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคุณครู ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี