พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต (ESPORTS) ต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษา

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต (ESPORTS) ต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษาผ่านการถ่ายทอดสดจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี
…ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำโดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 8 หน่วยงาน ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือดังกล่าว เข้าร่วมเป็นภาคีและเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานักเรียน และดำเนินงานในมิติต่าง ๆ อย่างครอบคลุม อีกทั้งยังสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ตแก่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook


รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : นายธนภัทร มีนา นักวิชาการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี