พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

วันที่ 20พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่านพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
…โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ขอขอบคุณภาพจาก รร.วัดจันทราวาสฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี