พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนยุวกาชาด อาสายุวกาชาดจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ยุวกาชาดไทย ครบ 101 ปี

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนยุวกาชาด อาสายุวกาชาดจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบ 101 ปี พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสังกัด สพม.เพชรบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนยุวกาชาด อาสายุวกาชาดจังหวัดเพชรบุรี ฯ
ณ ลานหน้าศาสนสถาน มณฑลทหารบกที่ 15 ค่ายรามราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook


รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี