พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระพุทธรูปเชียงแสน พระคันธารราษฏร์ และรูปหล่อสมเด็จแตงโมวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร เป็นประธานในพิธี
ณ พระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ : นายอมรฤทธิ์ ไก่แก้ว
รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี