พิธีเจริญพระพุทธมนต์
และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น.
นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รวมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจัดโดย จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ ศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี และคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี
ณ วัดนายาง ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ขอบคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี