พิธีเปิดการแข่งขันทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.

ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นายเดชา ปาณะศรี รองผอ.สพม.เพชรบุรี ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผอ.สพม.เพชรบุรี ดร.บดินทร์ ธรรมสังวาล ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.เพชรบุรี ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ภายหลังจากพิธีเปิดได้เดินเยี่ยมชมศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์การแข่งขันภาษาต่างประเทศของโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งเดินทางลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการแข่งขันศูนย์การแข่งขันศิลปะ และดนตรีโรงเรียนคงคาราม และเยี่ยมชมศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา และมีคณะตรวจเยี่ยมได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การแข่งขันต่าง ๆ พร้อมทั้งให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน คณะครู และคณะกรรมการในการจัดแข่งขันอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
Link 1 https://photos.app.goo.gl/Ycbq7dxqF5fyT8uy9
Link 2 https://photos.app.goo.gl/hZdiVpoLjCiJAins7

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี