พิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.
นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นางสุพิชชา แสนสวย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ให้เข้าร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งบุคลากรในสังกัดสพม.เพชรบุรี นายธนภัทร มีนา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 2 และระดับ 3 ผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี