มอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านลาดวิทยา

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านลาดวิทยา และมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และนางนันทนา ภิรมย์ภู่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสพม.เพชรบุรี
โดยมี นายอาวุธ ทัศนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยาร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องศูนย์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Facebook

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก โรงเรียนบ้านลาดวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี