รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ฯ และประชุม ผู้อำนวยการกลุ่ม

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. และเป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี