รับโล่รางวัลยอดเยี่ยมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศผลการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับรางวัลระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้รับโล่รางวัลยอดเยี่ยมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดย ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้ารับโล่รางวัลจาก นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพ: รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.เพชรบุรี

https://drive.google.com/drive/folders/1x2tVwdElPzrNG5S2IaTtLvefQFMHoMtf?usp=sharing

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี