รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ย้อนหลัง พ.ศ.2566

เดือนมกราคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 4 มกราคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 11 มกราคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 18 มกราคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 25 มกราคม 2566

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

เดือนมีนาคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 1 มีนาคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 8 มีนาคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 15 มีนาคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 22 มีนาคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 29 มีนาคม 2566

เดือนเมษายน 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 5 เมษายน 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 12 เมษายน 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 19 เมษายน 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 26 เมษายน 2566

เดือนพฤษภาคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 (วันหยุดราชการ)

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เดือนมิถุนายน 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 7 มิถุนายน 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 14 มิถุนายน 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 21 มิถุนายน 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 28 มิถุนายน 2566

เดือนกรกฎาคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เดือนสิงหาคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 2 สิงหาคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 9 สิงหาคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 16 สิงหาคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 23 สิงหาคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 23 สิงหาคม 2566

เดือนกันยายน 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 6 กันยายน 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 13 กันยายน 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 20 กันยายน 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 27 กันยายน 2566

เดือนตุลาคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 4 ตุลาคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 11 ตุลาคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 18 ตุลาคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 25 ตุลาคม 2566

เดือนพฤศจิกายน 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

เดือนธันวาคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 6 ธันวาคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 13 ธันวาคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 20 ธันวาคม 2566

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 27 ธันวาคม 2566


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี