รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ย้อนหลัง พ.ศ. 2565

เดือนธันวาคม 2564

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 1 ธันวาคม 2564

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 8 ธันวาคม 2564

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 22 ธันวาคม 2564

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 29 ธันวาคม 2564

เดือนมกราคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 5 มกราคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 12 มกราคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 19 มกราคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 26 มกราคม 2565

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 (วันหยุดราชการ งดออกอากาศ)

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

เดือนมีนาคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 2 มีนาคม 2565

ายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 9 มีนาคม 2565

ายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 16 มีนาคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 23 มีนาคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 30 มีนาคม 2565

เดือนเมษายน 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 6 เมษายน 2565 (วันหยุดราชการ งดออกอากาศ)

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 13 เมษายน 2565 (วันหยุดราชการ งดออกอากาศ)

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 20 เมษายน 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 27 เมษายน 2565 *

เดือนพฤษภาคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 (วันหยุดราชการ งดออกอากาศ)

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เดือนมิถุนายน 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 1 มิถุนายน 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 8 มิถุนายน 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 15 มิถุนายน 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 22 มิถุนายน 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 29 มิถุนายน 2565

เดือนกรกฎาคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดราชการ งดออกอากาศ)

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดราชการ งดออกอากาศ)

เดือนสิงหาคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 3 สิงหาคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 10 สิงหาคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 17 สิงหาคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 24 สิงหาคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เดือนกันยายน 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 7 กันยายน 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 14 กันยายน 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 21 กันยายน 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 28 กันยายน 2565

เดือนตุลาคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 5 ตุลาคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 12 ตุลาคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 19 ตุลาคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 26 ตุลาคม 2565

เดือนพฤศจิกายน 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 (งดออกอากาศ)

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เดือนธันวาคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 7 ธันวาคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 14 ธันวาคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 21 ธันวาคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 28 ธันวาคม 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี